Jus, økonomi, finans, teknologi, vitenskap, medisin, turisme, markedsføring, miljøvern …

&translation tilbyr tolking, profesjonell oversettelse, språkvask og korrektur på en rekke fagområder. Vi har et nært samarbeid med kunder i privat og offentlig sektor og utfører også oppdrag for privatpersoner.

 

Jus

Rettsanmodninger, dommer, kjennelser, inkassosaker, forsikringsavtaler, kontrakter, anbud, rettstvister, selskapsinformasjon, EU-rettsakter, HMS

Økonomi/finans

Revisjonsberetninger, årsrapporter, regnskap, børs- og finansrapporter, prospekter for verdipapirfond, statistikk, skattedokumentasjon, analyser

Teknologi

Tekniske håndbøker, bruksanvisninger, produktinformasjon, patenter, petroleumsdokumentasjon

Vitenskap

Forskningsrapporter og andre akademiske tekster for universiteter og høyskoler

Medisin

Epikriser, preparatomtaler, pakningsvedlegg og andre medisinske dokumenter

Turisme

Brosjyrer, magasintekst, reisebeskrivelser, menyer, spa, behandlingsbeskrivelser

Markedsføring

Pressemeldinger, hjemmesider, produktbrosjyrer, nyhetsbrev, reklametekster

Miljøvern

Miljørapporter, utslippstillatelser, forurensningsanalyser, miljøregnskap, protokolltekster

Når du kontakter en av oversetterne i &translation, garanterer vi personlig oppfølging og profesjonell behandling av alle oppdrag. Og det er en selvfølge at vi behandler alle oppdrag konfidensielt.

 

&translation, Oslo, Norge

Copyright © 2016 &translation & Divine Madness. All Rights Reserved