Mona Strand

fra engelsk, svensk og dansk

til norsk

Mona Strand

+47 916 27 759

mona@andtranslation.com

 

Mona har en oppslukende interesse for språk og oversettelse, og med over 25 års erfaring og gode rutiner sikres godt språk og presis gjengivelse av tekstens innhold. Hun er en allsidig, analytisk og nøyaktig oversetter.

 

Utdanning

  • Cand. mag. fra Universitetet i Oslo (1988), med mellomfag i engelsk, grunnfag i språkvitenskap og i oversettelsesstudier
  • Diploma in Translation Studies fra University of Surrey (1989)

 

Arbeidserfaring

  • Fast ansatt oversetter i Apropos Translatørbyrå AS (1990-2005)
  • Fast ansatt oversetter i Amesto Translations AS (2005-2014)
  • Fast ansatt oversetter, TX:Translation AS (2014-2017)
  • Frilansoversetter (2017-

 

Oversetting

  • Norsk morsmål
  • Statsautorisert translatør, engelsk-norsk (2000)
  • Oversetter fra engelsk, svensk og dansk til norsk
  • Spesialområder: Alle typer fagtekster, og med spesiell kompetanse innen jus, finans, bank, regnskap, medisin, olje, administrasjon, EU-rettsakter, tekniske beskrivelser, reklame og data

 

Kontakt

Last ned visittkort

&translation, Oslo, Norge

Copyright © 2016 &translation & Divine Madness. All Rights Reserved